Takstolsmodeller


Fackverkstakstol


Den normala fackverkstakstolen är den vanligaste
takstolstypen, men används inte bara till villor utan
även industrilokaler och affärsbyggnader.

 


Pulpettakstol


Pulpettakstolar används t.ex. i lagerbyggnader och villor,
ett tak som gör det möjligt att styra bort snön bort från
vissa gångvägar eller genomfarter.


Ramverkstakstol för vindsutrymme


En takstol som skapar ett utrymme för förvaring.


Ramverkstakstol för vindsutrymme


En takstol som skapar ett utrymme för förvaring.


Ramverkstakstol


 Med denna takstol skapar med boyta en s.k.
1½ plans villa. Kräver 1-2 bärande väggar.


Mansardstakstol


Mansardkonstruktioner passar bra för såväl
nybygge som för takreparationer, ett bra sätt att
ge extra utrymme.


BalkarSaxtakstol


Skapar mer utrymme på undervåning.


Fackverks
balkT-Saxtakstol


Samma som ovan men är rak på mitten.
Lämpar sig för större byggnader.